Promocja zdrowego trybu życia w ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie"

TYDZIEŃ SPORTOWYCH ZMAGAŃ
W ramach projektu „Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie" zrealizowano zadanie pn. TYDZIEŃ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ – W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Zadanie obejmowało cykl zajęć sportowych dla seniorów, dzieci, sportowców, osób pracujących zawodowo oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych sportem mieszkańców powiatu kutnowskiego. W toku jego realizacji odbyły się spacery Nordick Walking, warsztaty sportowe dla seniorów, zajęcia z kardiofitnessu dla dzieci, uczniów i dorosłych, zajęcia formacji tanecznych a nawet sprawnościowo-baletowe dla przedszkolaków.

MIĘDZYPOKOLENIOWE ZAWODY SPORTOWE

W ramach zadań projektu „ Żyjesz dla siebie i innych – zadbaj o zdrowie ” promującego zdrowy tryb życia, w niedzielne przedpołudnie odbył się Powiatowy, Międzypokoleniowy, Rodzinny Turniej Sportowy, w którym uczestniczyło ponad 40 osób, w drużynach sportowych uczestniczyli przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci, którym towarzyszyli dziadkowie, starsze rodzeństwo czy rodzice. Wszystkie przeprowadzone konkurencje sportowe sprawdzały sprawność ruchową uczestników oraz motywowały do realizacji  rodzinnych ćwiczeń sportowych i aktywnego spędzania czasu wolnego. Drużyny otrzymały medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Autor:

Te informacje oraz wiele innych można dostac w Gazecie Lokalnej Kutna i Regionu.


0 komentarzy

Skomentuj...

Twój e-mail nie zostanie opublikowany. Podany zostaje tylko do wiadomości redakcji*